Manažer vs Majitel

Obě tyto role jsou základními komponenty fungování jakékoliv podnikatelské struktury, ale každá z nich představuje velmi odlišnou úroveň odpovědnosti a ovládání.

Manažer je jedinec, který je odpovědný za řízení a koordinaci určitých aspektů podnikání, jako jsou operace, personál, finance, marketing a podobně. Manažeři mají za úkol splnit cíle podnikání prostřednictvím efektivního a eficientního využití dostupných zdrojů. Manažeři mohou být jmenováni majiteli nebo vyšším řídícím pracovníkem, jako je generální ředitel. Manažeři jsou zodpovědní za dodržování politiky společnosti a za dosažení stanovených cílů.

Majitel, na druhou stranu, je jedinec nebo skupina jedinců, kteří vlastní podnikání. Majitelé mohou být jednotlivci, partneři, akcionáři nebo jiné entity. Majitelé mají finanční zájem na úspěchu podnikání, protože to zvyšuje hodnotu jejich investice. Majitelé často hrají rozhodující roli v definování vize, misie a strategických cílů podnikání.

Je důležité poznamenat, že v některých malých podnicích může být majitel také manažerem. V těchto případech majitel přímo řídí operace podnikání. Ve větších organizacích jsou role majitele a manažera obvykle odděleny, s majiteli, kteří se zabývají strategickými rozhodnutími a manažery, kteří se zabývají každodenním řízením operací.