Majetek společnosti

Majetek společnosti zahrnuje všechny aktiva, které společnost vlastní a může využít k provozu svých aktivit a dosahování svých cílů. Tento majetek může zahrnovat hmotné i nehmotné aktiva.

  • Hmotné aktiva: Zahrnují fyzické položky, jako jsou budovy, vozidla, stroje, zařízení, skladové zásoby a hotovost.
  • Nehmotné aktiva: Jsou aktiva, která nemají fyzickou formu, ale přesto mají hodnotu pro společnost. Sem patří například duševní vlastnictví (patenty, ochranné známky, autorská práva), dobré jméno firmy (goodwill), licence, software a další.

Majetek společnosti je klíčovým ukazatelem její finanční síly a stability. Hodnota majetku je zobrazena v rozvaze společnosti a měla by být pravidelně aktualizována a revizuována, aby odrážela skutečný stav společnosti.

Majetek společnosti může být také zatížen různými závazky, například dluhy nebo půjčky, a tato skutečnost by měla být také zohledněna při hodnocení finanční situace společnosti.