Komanditní společník

Komanditní společník je typ partnera v komanditní společnosti (k.s.), což je jeden z typů obchodních korporací.

Komanditní společnost se skládá ze dvou typů společníků: komplementářů (nebo též komplementárních společníků) a komanditních společníků. Komplementáři jsou plně odpovědní za dluhy a závazky společnosti a řídí běžný chod podnikání. Komanditní společníci jsou odpovědní jen do výše svého vkladu do společnosti, ale nemají právo se podílet na řízení firmy.

Role komanditního společníka je obecně pasivní a jeho/z její zájem spočívá především v získávání podílu na zisku společnosti. Tato role je často využívána investory, kteří chtějí financovat podnikání, ale nechtějí se podílet na jeho denním řízení a chtějí omezit svou potenciální finanční ztrátu.