Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soubor procesů, které jsou zahájeny, když se dlužník (osoba nebo společnost) stane insolventní, což znamená, že není schopen splácet své dluhy v dohodnutých termínech. Cílem insolvenčního řízení je rovný a spravedlivý postup při řešení dluhů insolventního dlužníka mezi všemi věřiteli.

Insolvenční řízení se může v závislosti na právním systému jednotlivých zemí lišit. Základními prvky jsou ale obvykle oddlužení, reorganizace nebo likvidace. Oddlužení a reorganizace se snaží umožnit dlužníkovi splatit část nebo všechny dluhy a pokračovat v provozu, zatímco likvidace vede k ukončení činnosti dlužníka a prodeji jeho majetku, aby se uspokojily pohledávky věřitelů.

Insolvenční řízení je obecně řízeno insolvenčním soudem a jeho průběh je regulován insolvenčním zákonem. To zahrnuje určení, kdo může zažádat o insolvenční řízení, jaké majetkové položky jsou zahrnuty do insolvenční hmoty, jaký je pořadí uspokojení věřitelů a jak se provádí likvidace či reorganizace.