Identifikace plátců DPH

Identifikace plátců DPH je proces, kterým se podnikatelé zaregistrují jako plátci daně z přidané hodnoty (DPH). V České republice se registrují u příslušného finančního úřadu.

Každý podnikatel, který je registrován jako plátce DPH, má přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ). Toto číslo slouží k identifikaci podnikatele v rámci daňových transakcí a musí být uvedeno na všech fakturách a dalších dokumentech souvisejících s DPH.

Zaregistrovat se jako plátce DPH musí podnikatelé, jejichž obrat přesáhne určitý limit stanovený zákonem, v České republice to bylo k roku 2021 částka 1 milion korun za 12 předchozích po sobě jdoucích měsíců. Registrace je také možná dobrovolně, a to i před dosažením tohoto limitu.

Jako plátci DPH mají podnikatelé určité povinnosti, například jsou povinni podávat pravidelné daňové přiznání (měsíčně nebo čtvrtletně), vést účetnictví tak, aby bylo možné identifikovat transakce s DPH, a uchovávat dokumenty související s DPH po dobu minimálně 10 let.