IČO (Identifikační číslo osoby)

Identifikační číslo osoby, nebo IČO, je jedinečné osmimístné číslo přidělené podnikatelům a jiným právnickým osobám v České republice. Toto číslo je určeno pro jednoznačnou identifikaci subjektů v obchodních, právních a administrativních transakcích. IČO je zapsáno v obchodním rejstříku a je veřejně dostupné.

IČO se skládá ze sedmi číslic a jedné kontrolní číslice. Kontrolní číslice je vypočítána z předchozích sedmi číslic tak, aby celkové číslo splňovalo určitý matematický vzorec. Tento systém pomáhá předejít chybám při zadávání čísel a umožňuje rychlou kontrolu správnosti IČO.

V České republice je IČO přidělováno rejstříkem, který vede Krajský soud. Subjekty, které nejsou registrovány v obchodním rejstříku, mohou získat IČO z jiných rejstříků, například z rejstříku neziskových organizací nebo rejstříku samosprávných ekonomických subjektů.