Generální ředitel vs ředitel

Tito dva tituly označují různé role v organizaci a mohou být v některých kontextech používány různě.

Generální ředitel (často označovaný zkratkou CEO – Chief Executive Officer) je obvykle nejvyšší řídící pracovník společnosti. CEO je odpovědný za celkové fungování společnosti a má nejvyšší rozhodovací pravomoci. CEO tedy nastavuje strategii, směr a cíle společnosti a reportuje přímo správní radě.

Na druhé straně, termín „ředitel“ je širší a může označovat různé úrovně managementu, včetně středního a vyššího managementu. Ředitelé mohou mít na starost konkrétní oddělení nebo funkci společnosti, jako je například ředitel prodeje, finanční ředitel atd. Zatímco CEO má na starosti celou organizaci, ředitelé mají zpravidla zodpovědnost za určitou oblast činnosti.

Nicméně je důležité si uvědomit, že v různých zemích a různých druzích společností mohou být tyto role definovány různě. Například v některých společnostech může být CEO také označován jako ředitel. Je tedy důležité rozumět kontextu, ve kterém jsou tyto termíny používány.