Fakturace

Fakturace je proces vystavování a zasílání faktur zákazníkům za zboží nebo služby, které poskytují podniky. Tento proces je zásadní pro řízení peněžních toků a sledování prodeje a výnosů společnosti.

Faktura je dokument, který podnik vystaví zákazníkovi, aby požádal o platbu za dodané zboží nebo služby. Na faktuře jsou uvedeny konkrétní podrobnosti o transakci, včetně typu a množství zboží nebo služeb, jejich ceny, sazby daně, celkového množství k úhradě, podmínky platby a další relevantní informace.

Faktury jsou důležité pro účetnictví a daňové účely, protože poskytují záznam o prodejích a příjmech. Mimo to jsou faktury také důležité pro správu vztahů se zákazníky, protože poskytují průhlednost a jasnost ohledně toho, co je od zákazníka vyžadováno.

V mnoha zemích, včetně České republiky, je vystavování faktur za určité transakce zákonem vyžadováno. Toto pravidlo platí obzvláště v případě podniků, které jsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH). Takové podniky musí vystavovat faktury za své prodeje a služby a tyto faktury musí splňovat určité formální požadavky, jako je například uvádění identifikačního čísla pro DPH.