Dozorčí rada

Dozorčí rada je orgán, který je v některých právních formách obchodních korporací povinen zákonem, a to zejména v akciových společnostech. Členové dozorčí rady jsou voleni akcionáři a jejich hlavní úlohou je dohlížet na činnost představenstva, tedy na řízení společnosti, a zastupovat zájmy akcionářů.

Dozorčí rada se také může podílet na rozhodování o strategických otázkách, schvalování ročních účetních závěrek a může mít právo veta v určitých klíčových rozhodnutích. Její roli a pravomoci podrobněji upravují stanovy společnosti a obchodní zákoník.

Dozorčí rada se od představenstva liší tím, že nemá operativní roli v denním řízení společnosti. Zatímco představenstvo se stará o každodenní chod a řízení společnosti, dozorčí rada je kontrolním orgánem, který má za úkol dohlížet na činnost představenstva a zajistit, že jedná v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů.