Dlužník

Dlužník je jednotlivec nebo subjekt, který je povinen zaplatit nebo splnit určitý dluh nebo závazek. Tento dluh může být vůči jednotlivci, instituci, firmě nebo státu. Dlužníkem se stáváte, když si například půjčíte peníze od banky, když vám dodavatel poskytne zboží či služby, které jste ještě nezaplatili, nebo když vám stát naloží daňovou povinnost.

V právním kontextu, dlužník je stranou, která je povinna splnit určitý závazek, který může být finančního nebo nefinančního charakteru. Pokud dlužník nesplní své závazky vůči věřiteli, může věřitel využít různých právních prostředků, aby zajistil splnění těchto závazků. To může zahrnovat podání žaloby u soudu, zahájení exekučního řízení nebo podání návrhu na insolvenci.

V účetnictví se termín „dlužník“ používá k označení strany, která je povinna firmě zaplatit za zboží nebo služby, které ji firma poskytla na fakturu. Firma tedy tuto stranu považuje za svého dlužníka. Řízení pohledávek od dlužníků je klíčovou součástí finančního řízení podniku.