DIČ (Daňové identifikační číslo)

Daňové identifikační číslo (DIČ) je unikátní identifikátor používaný daňovými orgány pro identifikaci daňových poplatníků. Je přidělováno jak fyzickým, tak právnickým osobám pro účely správy daní.

V rámci Evropské unie je DIČ nezbytné pro transakce mezi daňovými subjekty z různých členských států. To umožňuje správní orgány sledovat a spravovat takové transakce pro účely daně z přidané hodnoty (DPH). DIČ je obzvláště důležité pro podniky, které provádějí obchod přes hranice, protože umožňuje správně uplatňovat a vybírat DPH.

DIČ obvykle začíná kódem země (pro Českou republiku je to „CZ“) následovaným sérií číslic. V České republice je DIČ přidělováno Finanční správou a mělo by být uvedeno na všech fakturách a daňových dokladech.