Daňový audit

Daňový audit je důkladné a systematické posouzení daňových povinností subjektu (může jím být jednotlivec, společnost, organizace atd.) za účelem ověření, zda jsou v souladu s příslušnými daňovými zákony a nařízeními.

Daňový audit může provést jak interní auditoři firmy, tak externí auditoři, například z daňového poradenství, nebo dokonce příslušný daňový úřad. Cílem daňového auditu je identifikovat jakékoli nesrovnalosti nebo nedostatky v daňovém přiznání a daňovém plnění, a tím minimalizovat riziko pokut a dalších sankcí ze strany daňového úřadu.

Během daňového auditu auditoři prověřují různé aspekty daňového plnění, včetně ale nejen:

Ověření, zda byly všechny daňové povinnosti správně a včas splněny.
Kontrola, zda byly všechny příjmy a výdaje správně vykázány.
Posouzení, zda byly využity všechny dostupné daňové úlevy a slevy.
Kontrola souladu s daňovými zákony a nařízeními.
Daňový audit může být stresující záležitostí, ale pokud subjekt dodržuje všechny daňové zákony a nařízení a správně vede účetnictví a dokumentaci, neměl by mít důvod k obavám. V případě potřeby je vhodné využít služeb odborníků na daně.