Daňové přiznání

Daňové přiznání je dokument, který fyzické nebo právnické osoby podávají daňovému úřadu. Slouží k vykázání příjmů, výdajů a dalších daňově relevantních informací. Na základě těchto údajů se pak určuje výše daně, kterou daný subjekt dluží státu, nebo výše přeplatku, který má stát vrátit.

Podání daňového přiznání je základním povinností každého, kdo má příjmy, a to i v případě, že tyto příjmy jsou osvobozeny od daně nebo byly již zdaněny u zdroje. Podávání daňového přiznání je většinou roční povinností, ačkoli termíny a konkrétní požadavky se mohou lišit v závislosti na zákonech jednotlivých zemí.

Daňové přiznání zahrnuje také informace o různých daňových úlevách a slevách, které daňový subjekt uplatňuje. Podle typu daně (příjmová daň, DPH, atd.) se liší i formuláře pro daňové přiznání a příslušné předpisy.

Přestože může být proces podávání daňového přiznání komplikovaný, poskytuje důležitý mechanismus pro spravedlivé rozdělení daňového břemene mezi daňové poplatníky a financování veřejných služeb a infrastruktury. V některých případech mohou jednotlivci nebo firmy využít služeb odborníků na daně (daňových poradců), aby jim pomohli sestavit a podat daňové přiznání.