Daňové osvobození

Daňové osvobození je státní opatření, které umožňuje jednotlivcům nebo společnostem snížit nebo úplně eliminovat jejich daňovou povinnost. Daňové osvobození může být uděleno na základě různých kritérií, jako je například charakter činnosti, kterou subjekt vykonává, jeho fyzické umístění, nebo specifické cíle a iniciativy, které podporuje.

Daňové osvobození může být aplikováno na různé druhy daní, včetně daně z příjmu, daně z přidané hodnoty (DPH), nebo daně z nemovitostí. Základním předpokladem pro udělení daňového osvobození je, že subjekt splňuje podmínky stanovené daňovými zákony.

Příkladem mohou být neziskové organizace, které jsou často osvobozeny od daně z příjmu, protože jejich činnost je považována za veřejně prospěšnou. Dalším příkladem je daňové osvobození na investice do určitých druhů majetku nebo činností, které jsou považovány za sociálně nebo ekonomicky prospěšné, jako je například výstavba energeticky účinných budov.