Daňová evidence

Daňová evidence je zjednodušený systém účetnictví, který mohou využívat malé firmy a živnostníci v České republice. Tento systém je jednodušší než běžné podvojné účetnictví a je určený pro podnikatele s ročními tržbami do určité částky (aktuální limit je nutné zjistit u příslušného orgánu, například Finanční správy).

Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci evidují příjmy a výdaje, které souvisejí s jejich podnikatelskou činností. Z těchto údajů pak vypočítají základ daně. Daňovou evidenci je možné vést v papírové nebo elektronické formě.

Důležité je, že každý příjem a každý výdaj musí být podložen dokladem (fakturou, účtenkou, smlouvou atd.), který musí být uschován pro případ kontroly.

Daňová evidence se musí vést po dobu minimálně 5 let, pokud zákon nestanoví delší dobu.