Bankrot

Bankrot je právní stav, který nastává, když je jednotlivec, podnik nebo společnost neschopen splácet své dluhy. Proces bankrotu je často iniciován dlužníkem, ale může být také iniciován věřiteli.

Bankrot slouží k tomu, aby vytvořil rovné podmínky pro všechny věřitele a pokusil se zabezpečit, aby byli věřitelé vyplaceni co nejvíce z toho, co jim dlužník dluží. Může také poskytnout dlužníkovi možnost začít znovu s čistým štítem, ačkoli to může mít významný negativní dopad na jeho kreditní hodnocení.

V českém právu je bankrot upraven v insolvenčním zákoně. Existují tři základní typy bankrotu: oddlužení (pro jednotlivce), konkurz a reorganizace (pro společnosti). Konkurz je typický bankrot, kdy se majetek dlužníka prodá a výtěžek se rozdělí mezi věřitele. Reorganizace je proces, kdy se snažíme společnost zachránit a dát jí šanci na další fungování. Oddlužení je specifický typ bankrotu pro fyzické osoby, kdy se dlužník snaží splatit své dluhy v průběhu několika let, a pokud splatí alespoň určitou část svých dluhů, zbytek mu může být prominut.

Bankrot je tedy nástroj, který slouží k řešení situace, kdy dlužník není schopen splácet své závazky.