Autorizovaná konverze dokumentů

Při autorizované konverzi dokumentů se dokument převede buď z listinné podoby do elektronické, nebo naopak z elektronické do listinné. Důležité je podotknout, že nově vytvořený dokument má stejné právní účinky jako původní dokument.

Jak konvertovat dokumenty?

1. Konverze z elektronické do listinné podoby

Pokud chcete konvertovat elektronický dokument do listinné podoby, je možné využít elektronický dokument ve formátu PDF nebo datovou zprávu ve formátu ZFO s přílohou ve formátu PDF. Způsoby konverze:

  • Odeslání z vaší datové schránky.
  • Nahrání souboru (PDF, ZFO) do elektronické Úschovny Czech POINT. Při konverzi je potřeba mít potvrzení o vložení dokumentu do Úschovny.

Na webových stránkách Czech POINT lze využít bezplatnou službu „Ověření dokumentu před konverzí”. Pomocí ní můžete snadno ověřit, zda váš dokument splňuje potřebné podmínky pro konverzi.

2. Konverze z listinné do elektronické podoby

Na kontaktních místech veřejné správy lze konvertovat listinné dokumenty o rozsahu až 150 stran. Pro větší dokumenty je potřeba využít specializované pracoviště České pošty. Po konverzi je možné získat dokument v elektronické Úschovně Czech POINT.

Kdy konverzi nelze provést:

Existují určité podmínky, za kterých nelze konverzi provést. Patří sem například dokumenty s plastickým textem, audiovizuální záznamy, či dokumenty, které by mohly poškodit snímací zařízení.

Ceník

  • Konverze z listinné do elektronické podoby (za každou i započatou stránku): 30 Kč
  • Konverze z elektronické do listinné podoby (za každou i započatou stránku): 30 Kč
  • Cena za balné a expedici: 70 Kč

Využijte tuto službu pro snadnou a rychlou konverzi vašich dokumentů, ať už pro osobní nebo pracovní potřeby.