Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je typ právnické osoby a formy podnikání, kde základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií. Akcionáři, tedy osoby nebo entity vlastnící akcie společnosti, tak mají v podniku podíl odpovídající počtu a hodnotě akcií, které vlastní.

Akciová společnost je regulována obchodním zákoníkem a vyžaduje minimální základní kapitál 2 miliony korun, pokud není základní kapitál vytvořen peněžitými vklady, nebo 100 tisíc korun, pokud je základní kapitál vytvořen výhradně peněžitými vklady. Každá akciová společnost musí mít představenstvo (jako statutární orgán) a dozorčí radu (která dohlíží na činnost představenstva), pokud její základní kapitál přesahuje 2 miliony korun.

Akciová společnost může vydávat akcie na majitele nebo na doručitele, které mohou být obchodovány na veřejných trzích, a proto je tento druh společnosti často využíván pro velké podniky. Akcionáři ručí za závazky společnosti do výše nezaplacené části emisní ceny akcií uvedené v seznamu akcionářů vedle jména každého akcionáře. Mezi hlavní výhody patří možnost shánět kapitál prostřednictvím prodeje akcií a omezení ručení akcionářů, mezi nevýhody patří vyšší nároky na administrativu a veřejnou kontrolu.