Akcionář

Akcionář je jednotlivec nebo společnost, která vlastní akcie ve společnosti. Když se jedinec nebo společnost stane akcionářem, stává se také částečným vlastníkem dané společnosti a získává určité práva a povinnosti. Tato práva mohou zahrnovat právo hlasovat na valné hromadě společnosti, právo na podíl na zisku společnosti (dividendy) a právo na část majetku společnosti v případě jejího zániku.

Akcionář může být pasivní investor, který se do dění společnosti nevkládá, nebo aktivní investor, který se účastní valných hromad a hlasuje o klíčových rozhodnutích. Někteří akcionáři, zvláště ti, kteří vlastní velký podíl akcií, mohou mít vliv na strategii a vedení společnosti.

Akcionáři nesou také rizika spojená s vlastnictvím akcií. Pokud společnost ztrácí hodnotu nebo je neschopná platit své dluhy, hodnota akcií může klesat. Akcionáři také nemají nárok na vrácení svých investic, pokud společnost zkrachuje.

Výhodou vlastnictví akcií je možnost získání dividend a potenciálního zhodnocení hodnoty akcií, pokud společnost prosperuje. Na druhé straně, vlastnictví akcií nese riziko finanční ztráty, pokud společnost není úspěšná. Akcionáři tak musí pečlivě zvážit své investiční rozhodnutí a sledovat výkonnost společností, ve kterých vlastní akcie.