Akcie

Akcie je cenný papír, který představuje vlastnický podíl na společnosti, konkrétně na akciové společnosti. Každá akcie je v podstatě částí základního kapitálu společnosti a uděluje svému držiteli určitá vlastnická práva, včetně práva na podíl na zisku (ve formě dividend) a práva hlasovat na valné hromadě akcionářů.

Družení akcionářů společnosti formuje její vlastnickou strukturu. Akcie mohou být volně koupeny a prodány na trzích, jako je burza cenných papírů, pokud je společnost veřejně obchodovatelná. Některé akcie mohou být také „preferované“, což znamená, že mají přednost při vyplácení dividend nebo v případě likvidace společnosti, ale obvykle nemají hlasovací práva.

V některých případech mohou být akcie také „kmenové“, což znamená, že dávají držiteli hlasovací práva na valné hromadě. Počet hlasů, které držitel může odevzdat, obvykle odpovídá počtu akcií, které vlastní. Akcie také odrážejí riziko spojené s vlastnictvím společnosti – pokud společnost zkrachuje, akcionáři mohou ztratit hodnotu svých investic.