Změna trvalého pobytu/bydliště

Ať už jste vlastník nemovitosti, nájemník bytu či domu, nebo zákonný zástupce nezletilého dítěte, může přijít chvíle, kdy budete potřebovat změnit své trvalé bydliště v České republice. Jaký je postup? Jaké dokumenty budete potřebovat? A co se stane s vaším občanským průkazem? Ve zkratce se dozvíte vše, co potřebujete vědět o procesu změny trvalého pobytu.

Co je to trvalý pobyt?

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa vašeho pobytu v ČR, zaznamenaná na občanském průkazu a vedena v základním registru obyvatel. Tato adresa reprezentuje místo, kde máte zpravidla svou rodinu, byt, rodiče či zaměstnání. Přihlášení k trvalému pobytu vám nicméně nedává žádná vlastnická práva k dané nemovitosti.

Kdy je třeba změnu trvalé adresy řešit?

Pokud se stěhujete a chcete, aby vaše nová adresa byla zaznamenána jako vaše trvalá adresa, je třeba tento krok oficiálně vyřídit.

Jaké dokumenty ke změně pobytu potřebujete?

 • Doklad totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas či řidičský průkaz).
 • Pokud nejste vlastníkem nemovitosti, je třeba předložit důkaz o oprávnění k užívání nemovitosti – nájemní smlouvu, souhlas vlastníka, apod.
 • Pokud jste vlastníkem nemovitosti, důkaz o vlastnictví – např. výpis z katastru či kupní smlouvu.
 • Pokud zastupujete někoho jiného, je třeba předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

Kde a jak postupovat?

 • Navštivte úřad obce, města či městské části, kam se chcete nově přihlásit.
 • Na úřadě vyplňte Přihlašovací lístek k trvalému adrese.
 • V případě změny vám úředník ustřihne roh vašeho občanského průkazu a vydá Potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Co dál?

S ustřiženým občanským průkazem a potvrzením je třeba nosit oba dokumenty s sebou, dokud neobdržíte nový občanský průkaz.

Kolik bude změna trvalého bydliště stát?

Poplatek za změnu trvalého pobytu činí 50 Kč za každou ohlášenou osobu starší 15 let. Pro osoby mladší 15 let je služba zdarma.

Kde nahlásit změnu trvalého pobytu

 • Městský/obecní úřad – Každý, kdo se přestěhuje, by měl změnu trvalého bydliště nahlásit na odboru evidence obyvatel městského či obecního úřadu v místě nového bydliště. Měli byste to udělat do 30 dnů od změny bydliště.
 • Banka – Pokud máte běžný účet, spořicí účet, kreditní kartu nebo jiný produkt u banky, měli byste jim také informovat o změně adresy.
 • Pojišťovny – Pokud máte uzavřené nějaké pojištění, je důležité informovat pojišťovnu o změně bydliště.
 • Dodavatelé energií a služeb – Elektřina, voda, plyn, internet, kabelová televize atd. Pokud máte smlouvy s dodavateli těchto služeb, měli byste jim nahlásit změnu adresy.
 • Zaměstnavatel – Pokud jste zaměstnanec, informujte svého zaměstnavatele o změně trvalého bydliště.
 • Úřad práce – Pokud jste registrovaným uchazečem o zaměstnání nebo pobíráte nějaké dávky, informujte úřad práce o vaší nové adrese.
 • Pro podnikatele a živnostníky – Pokud jste živnostník, je potřeba nahlásit změnu na živnostenském úřadě, kde máte živnost zaregistrovanou. Pokud jste podnikatel s jinou právní formou (např. s.r.o.), je vhodné prověřit, zda je potřeba nějak upravit zápis v obchodním rejstříku a informovat daňový úřad.
 • Řidičský průkaz, technický průkaz vozidla – Pokud jste řidič, může být také potřeba aktualizovat adresu na řidičském průkazu nebo na technickém průkazu vozidla.
 • Zdravotní pojišťovna – Pokud jste členem zdravotní pojišťovny, měli byste ji informovat o změně adresy.
 • Další instituce – Pokud jste členem různých spolků, klubů, organizací nebo máte předplatné časopisů, knihovny apod., je dobré také tyto subjekty informovat.

Pamatujte, že nahlášení změny trvalého bydliště na jednom místě automaticky neinformuje všechny ostatní instituce. Je tedy dobré prověřit a ujistit se, že všechny relevantní subjekty jsou o vaší nové adrese informovány.

Závěrem

Změna trvalého pobytu může na první pohled působit komplikovaně, ale s důkladnou přípravou a správnými dokumenty je celý proces snadno zvládnutelný. Ať už měníte svůj trvalý pobyt kvůli rodině, práci nebo jiným osobním důvodům, důležité je mít aktuální informace a postupovat podle nich.