Souhlas s umístěním sídla firmy

Souhlas s umístěním sídla firmy je klíčovým krokem v procesu zakládání společnosti nebo změny sídla. Jedná se o formální dohodu mezi vlastníkem nemovitosti a zakladatelem firmy, která potvrzuje, že podnikatel může mít své oficiální sídlo na konkrétní adrese. Tento souhlas je nejen právním požadavkem, ale také zárukou transparentnosti a ochrany pro všechny zúčastněné strany.

Co je to souhlas s umístěním sídla firmy?

Jedná se o dokument, který zajišťuje, že podnikatel má explicitní dovolení od vlastníka nemovitosti (ať už jde o sídlo v bytě, domě, kancelářské budově nebo jakékoli jiné místo) k tomu, aby zde registroval sídlo své firmy. V praxi to znamená, že na této adrese může firma přijímat oficiální korespondenci, a v případě potřeby může na toto místo přijít kontrola finančího úřadu. Je třeba zdůraznit, že místo skutečného provozu firmy a místo sídla firmy nemusí být stejné. Adresy, kde firma skutečně působí a kde má registrované sídlo, mohou být různé.

Vzor souhlasu s umístěním sídla firmy

Při přípravě souhlasu s umístěním sídla firmy je klíčové, aby dokument obsahoval všechny nezbytné informace a byl srozumitelný pro obě strany – zakladatele firmy a vlastníka nemovitosti. Vzorový souhlas obvykle zahrnuje:

  1. Hlavičku dokumentu: Datum a místo vystavení.
  2. Identifikaci vlastníka nemovitosti: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo (u právnické osoby název, IČO a adresu sídla).
  3. Identifikaci zakladatele/firmy: Pokud je firma již založena – název, IČO a aktuální sídlo firmy; je-li firma ve fázi zakládání – jméno, příjmení a rodné číslo zakladatele.
  4. Popis nemovitosti: Adresa, kde má být sídlo firmy, popřípadě konkrétní část nemovitosti (např. byt č. 5, kancelář 203).
  5. Prohlášení vlastníka: Text, v němž vlastník nemovitosti dává souhlas s tím, aby na uvedené adrese bylo zaregistrováno sídlo firmy.
  6. Omezení a podmínky: Pokud existují specifické podmínky nebo omezení k souhlasu, měly by být zde jasně uvedeny.
  7. Platnost souhlasu: Datum, od kdy souhlas začíná platit, a případný datum ukončení platnosti.
  8. Podpisy obou stran: Notářsky ověřený podpis vlastníka a podpis zástupce firmy nebo zakladatele.

Jak získat souhlas s umístěním sídla firmy?

Je potřeba, aby souhlas byl písemný, obsahoval všechny nezbytné údaje o firmě, vlastníkovi nemovitosti a samotné adrese, a měl ověřený podpis vlastníka nebo aby to byla autorizovaná konverze dokumentu.

V případě, že nemovitost patří více vlastníkům, je třeba získat souhlas od všech nebo od naprosté většiny.

Souhlas s umístěním sídla firmy a virtuální sídlo

Virtuální sídlo umožňuje firmám mít oficiální adresu, často v prestižních lokalitách, aniž by tam skutečně fyzicky působily. I v případě virtuálního sídla je nutné mít formální souhlas vlastníka nemovitosti. Služby poskytující virtuální sídlo zahrnují tento souhlas v rámci svých balíčků, je však důležité pečlivě prověřit, zda poskytovatel virtuálního sídla přímo vlastní danou nemovitost nebo je poskytovatel daného virtuálního sídla v nájmu. Tak se podnikatelé vyhnou potenciálním problémům, napříkald při vypovězení nájemní smlouvy.