Souhlas s umístěním sídla osvč

Když se rozhodnete stát se samostatně výdělečně činnou osobou (osvč), jedním z klíčových kroků je zvolení vhodné adresy pro vaše podnikání. Místo, kde se rozhodnete registrovat, může mít dopad na vaše podnikání z hlediska logistiky, pověsti i daní. Nejdřív musíte získat souhlas s umístěním sídla osvč od vlastníka dané nemovitosti.

Co je to souhlas s umístěním sídla osvč?

Samostatně výdělečně činné osoby, často zkracované jako osvč, mají povinnost mít oficiálně zaregistrované sídlo svého podnikání. Souhlas s umístěním sídla osvč je právní dokument, který potvrzuje, že osvč má svolení od vlastníka nemovitosti k tomu, aby na daném místě registrovala své podnikatelské sídlo. Toto svolení je nezbytné, ať už si osvč vybírá jako své sídlo vlastní byt, pronajatou kancelář, nebo dokonce adresu u poskytovatele virtuálního sídla. Nicméně mít sídlo ve vlastním bytě může nést spoustu dalších problémů, protože v dnešní době spousta živnostníků preferuje virtuální sídlo.

Vzor souhlasu s umístěním sídla osvč

Pro efektivní a bezproblémovou registraci sídla je důležité mít správně sestavený souhlas. Vzorový dokument obvykle obsahuje:

  1. Datum a místo vystavení souhlasu.
  2. Údaje o vlastníkovi nemovitosti: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště.
  3. Údaje o osvč: jméno, příjmení, rodné číslo.
  4. Popis nemovitosti: konkrétní adresa, eventuálně specifikace, jako je číslo bytu.
  5. Výslovné prohlášení vlastníka, že dává souhlas k použití uvedené adresy jako sídla pro osvč.
  6. Omezení a podmínky, pokud nějaké existují.
  7. Platnost souhlasu: datum začátku platnosti a případně datum ukončení.
  8. Podpisy obou stran

Jak získat souhlas s umístěním sídla osvč

Získání souhlasu s umístěním sídla vyžaduje komunikaci s vlastníkem nemovitosti. Pokud jste vlastníkem nemovitosti, kde chcete mít sídlo, proces je jednodušší. Pokud však nemovitost vlastní někdo jiný, je důležité předložit mu návrh souhlasu, vysvětlit jeho účel a proč jej potřebujete. V některých případech může být vhodné nabídnout vlastníkovi kompenzaci za poskytnutí souhlasu. Po získání podpisu je dobré souhlas archivovat a mít ho připravený pro případné kontroly či ověření.

Souhlas s umístěním sídla osvč a virtuální sídlo

Dnes mnoho živnostníků využívá služeb poskytovatelů virtuálních sídel. Jedná se o možnost mít sídlo firmy na prestižní adrese, aniž by tam skutečně fyzicky působily. I při výběru virtuálního sídla je nutné zajistit, že poskytovatel má platný souhlas s umístěním sídla pro osvč od vlastníka nemovitosti. Většina renomovaných poskytovatelů tuto službu zahrnuje v rámci svého balíčku, což usnadňuje celý proces. Přesto je dobré si ověřit, že poskytovatel virtuálního sídla je vlastník nemovitosti.